Overlijden als het koud is

Als het kouder is, overlijden er relatief meer mensen. Bij hittegolven lopen vooral ouderen extra risico’s te overlijden. Hoe zit dat in Nederland? Eerst een grafiek met de aantallen van alle dagen, weergegeven als een heel fijn donkerblauw lijntje per jaar. De zwarte lijn is het daggemiddelde. Het algehele gemiddelde voor deze periode is 376. De cijfers komen van het CBS.

Het minimum in het daggemiddelde  van sterfgevallen ligt zo ongeveer  eind augustus. De maxima in de temperatuur liggen ongeveer midden augustus in de volgende grafiek, die de dagelijkse data van het KNMI in De Bilt gebruikt.

De grafieken hierboven zijn niet symmetrisch. Het keerpunt, zowel in temperatuur als in sterfte, ligt ongeveer bij het jaareinde. Maar het andere keerpunt ligt half-eind augustus: de temperatuur daalt 4,5 maand – korter dus dan hij stijgt. Bij de sterftecijfers is het precies andersom.

De temperatuur-verdeling over het jaar is daarom ook wat vreemd, Er zijn twee toppen: één bij 7,5 graad en één bij 15,3.

Om een indruk te krijgen van de (mate van) samenhang, plotten we dagtemperatuur en en het aantal sterfgevallen tegen elkaar. De aangegeven verwachting – blauwe lijn – is een negatief binomiale regressie met een (goed) polynoom van graad <= 10.

wordt vervolgd

1 Comment

  1. […] 2013 heeft Jan van Rongen op zijn blog al het resultaat van een vergelijkbare analyse voor Nederland laten zien. Jan heeft voor deze blogpost een nieuwe grafiek gemaakt, in dezelfde vorm als de […]

Leave a Reply