Temp records.

circles-okt-2015Elke maand is het weer raak: warmer dan ooit. zie het diagram rechts.

 

Dat 2015 het warmste jaar ooit wordt is voor 99.99% zeker, Het gat tussen 2015 en vorige jaren is al bijna onoverbrugbaar groot.  Bovendien kunnen we, op de termijn van een paar maanden,  de globale temperatuur best een beetje voorspellen. Daartoe moeten we eerst naar onderstaande figuur kijken, waarin ik het gemiddelde van de globale temperatuur over 4 reeksen (Hadcrut, GISS, JMA en NOAA) heb genomen – met gemiddeld nul voor de periode 1986-2006. Daar tegenaan plotten we de invloed van de broeikasgassen (die zorgen voor de opwaartse trend in de temperatuur) en van de bekende natuurlijke variabelen (de variaties in sterkte van de zon, vulkanisch dempen van het zonlicht, en het belangrijkste: de variaties in de oppervlakte warmte van de oceanen – met El Nino als verreweg de belangrjkste).

 

okt-trend

 

Die variaties zijn gemiddeld neutraal, maar kunnen in een korte periode tamelijk groot zijn. In 1992 zien we duidelijk de sporen van een grote vulkaan-uitbarsting (de Pinatubo, in zomer 1991) , en in 1998 een enorme piek bij een grote El Nino, en in 2010 een iets kleinere. Vanaf  2014/ 2015 is de natuurlijke variatie weer positief,  met een nieuwe El Nino op komst.  Deze heeft een lange aanloop, ongebruikelijk lang.

De onderstaande twee grafieken geven de omvang van de invloed van de (bekende) variaties.  Die invlieden zijn gestapeld: eerst alleen de zon, dan zon+vulkanen, in de volgende graiek komt ENSO er bij en vervolgens de rest.

Bij de zon zie je de 11-jaars cyclus overeenkomstig met de zonnevlekken.  Bij vulkanen zie je alleen de grote verstoringen, bijv. Pinatubo die voor een tijdelijke verlaging van bijna 0.3 graden zorgt.

In de tweede grafiek is ENSO dominant (de El Nino Index). AMO en PDO zorgen samen voor slechts nog een paar rimpeltjes.

known_variations

 

Leave a Reply