Werkloosheid daalt, maar beroepsbevolking daalt nog harder

Beroepsbevolking: dat zijn de mensen die werk hebben of willen hebben. Het CBS telt elke maand de beroepsbevolking, werkenden en werklozen naar sexe en leeftijdsgroep. Het totaal ziet er als volgt uit:

beroep_leeftijd_2014_aug_21

Het ziet er een beetje raar uit: de onder 45-groep daalt een beetje, die boven 45 stijgt. Om een beter inzicht te krijgen maken we die veranderingen percentueel inzichtelijk:

beroep_leeftijd2_2014_aug_21

Zo, dat is een stuk duidelijker, maar het bevreemdt. De 45 plus groep is maart liefst 40% groter dan de tien jaar er voor. De jongerengroep fluctueert sterk, maar neemt wel duidelijk af.  De groep er tussen in, 25-45 daalt in absolute zin ook duidelijk, maar veel geleidelijker.

De curves die je ziet zijn seizoensgecorrigeerd.  Niet volgens de systematiek van het CBS, maar via het STL-algoritme (=“Seasonal Decomposition of Time Series by Loess”)[1].

Werkloosheid

Ik vergelijk nu de  werkloosheid met de  beroepsbevolking.  Hoe is het verloop in de jaren?

werkloos_abs_2014_aug_21

Opmerkelijk: voor de crisis neemt beroepsbevolking met 400.000 toe, maar daalt de werkloosheid. Dan stagnatie in de bovenste lijn, en zelfs het laatste jaar een daling. Dat de werkloosheid niet verder stijgt komt dus volledig door de daling in de beroepsbevolking.

Wie profiteert er van? Niet de vrouwen en niet de jongeren.

werkloos_sexe_2014_aug_21

De werkloosheid onder jongere vrouwen daalt niet (er vallen veel banen in de zorg weg). Daarnaast neemt de beroepsbevpolking onder jongeren af: ze blijven langer in opleiding. Het verschil met 10 jaar eerder in ongeveer 100.000 jongeren.

werkloos_abs_jeugd_2014_aug_21

Binnenkort volgt nog een vergelijking van beroepsbevolking en totale bevolking.

 

[1] R. B. Cleveland, W. S. Cleveland, J.E. McRae, and I. Terpenning (1990) STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. Journal of Official Statistics, 6, 3–73.

Leave a Reply