De zomers worden langer en heter

In Elsevier spreekt Richard Tol: ‘Opwarming van de aarde is geen catastrofe’.

‘E.: Is het zo dat de temperatuur al achttien jaar niet stijgt? Tol: ‘Ja, in september kan ik tegen eerstejaarsstudenten zeggen dat de aarde sinds hun geboorte niets warmer is geworden’.

Dit komt uit de trukendoos van de klimaat-ontkenner, het is nl. niet waar. De wetenschapper had immers moeten zeggen: ja, de laatste jaren lijkt dat zo, maar het is (nog) geen significante stilstand. Er zijn veel manieren om er naar te kijken en de meesten laten nog steeds een stijging zien. Hij had bijvoorbeeld het volgende plaatje kunnen laten zien:vantol004

Hier zien we dat er wel degelijk een (forse) stijging is, zelfs in lijn met de voorspellingen. Dat er toch verschillende interpretaties zijn komt door de plotselinge en flinke verhogingen van de temperatuur rond 1997. Alleen als je dat feit meeneemt zie je die verhoging.

Voor mij is echter het meest opmerkelijk in deze grafiek is dat álle waarden die boven 0.15 liggen (op 3 outliers na)  alleen in de periode ná 1996 optreden. Die 0.15 is ongeveer de mediaan voor de periode na 1996.

Nee, hij trekt het ook nog in het belachelijke en vertelt straks de studenten iets dat zeker niet waar is.  Maar zo’n wereldtemperatuur is een erg abstract gegeven, zijn studenten merken de temperatuur in Nederland en Engeland, en ook op zo’n beperkter gebied is de opwarming heel concreet merkbaar. Zo duren in Nederland de warme perioden significant langer, en de koude niet. Zie deze grafiek:

langere-perioden-001

Deze grafiek is samengesteld uit de gemiddelde dagwaarden van de temperatuur op het weerstation in de Bilt.  We kijken hoe lang vorstperiodes (gemiddelde dagwaarde onder nul) hebben geduurd (met een uitschieter in 1947-48), en hoe lang warme periodes duren (tenminste 17 graden). Die grens heb ik gekozen om ongeveer evenveel warme als koude periodes te vinden, voor de rest zit er niets achter. Daarnaast is de trend uitgerekend. De trendlijnen zijn voor de duidelijkheid uitvergroot. De trend van de warme perioden is zeer significant.

Andere indicatoren

Ook de zeespiegel stijgt – zelf s in Nederland. In de volgende grafiek is de situatie in IJmuiden geplot. Het gaat iets harder (10%) dan de globale stijging, omdat bij ons er ook nog een bodemdaling is.

vantol002

Het lange-termijn probleem is duidelijk, maar Tol lijkt het korte-termijn probleem niet te kennen: dat de rivieren hun water niet meer kwijt kunnen.

Dan zijn er nog veranderingen die zich niet direct naast de deur afspelen maar wel indirect grote gevolgen kunnen hebben: verdwijnen van ijs op de polen, verdwijnen van gletschers en de toename van methaan uit permafrost en ijszee. Zie onder meer deze site.

Slotopmerkingen

Laten we maar niet vergeten dat Tol gewoon een econoom en helemaal geen deskundige op het gebied van klimaatverandering is. Hij schrijft niet “over” maar “n.a.v.” klimaatverandering.  Wie z’n uitgangspunten niet goed heeft, schrijft dan natuurlijk ook wel eens heel slechte stukken. Dan kan hij wel zeggen dat hij “de beste econoom” van Nederland is (op een obscuur lijstje), maar hij krijgt regelmatig zeer serieuze kritiek (zoals bij Andrew Gelman over een paper die zelfs na twee correcties nog forse fouten bevat).

Leave a Reply