• Uncategorized
  • De zomers worden langer en heter

    In Elsevier spreekt Richard Tol: ‘Opwarming van de aarde is geen catastrofe’. “‘E.: Is het zo dat de temperatuur al achttien jaar niet stijgt? Tol: ‘Ja, in september kan ik tegen eerstejaarsstudenten zeggen dat de aarde sinds hun geboorte niets warmer is geworden’. Dit komt uit de trukendoos van de klimaat-ontkenner, het is nl. niet waar. De wetenschapper had immers […]

  • Uncategorized
  • CBS open data interface in R gebruiken (2)

    We halen even snel de (laatste) bijstands- en werkloosheidsgegevens uit de CBS open data om dit plaatje te kunnen maken. De gegevensverwerking is als volgt: source(“open_feed_api_CBS.R”) source(“../library/pretty.plot.R”) ww<-open_feed_api_CBS(“37506wwm”, new=FALSE) # uitkeringen werkloosheidswet bs<-open_feed_api_CBS(“37789ksz”, new=FALSE) # uitkeringen bijstandswet maand_bs<-bs[substr(bs$Perioden,5,6) == “MM”,] ww.m<-ww[ww$Geslacht==”0″ & ww$Leeftijd==”0″ & substr(ww$Perioden,5,6) == “MM” , c(24, 5)] ww.ts<-ts(ww.m[,2]/1000, start=1998, freq=12) ts.end<- end(ww.ts)[1] […]